Ondanks het feit dat de autoverzekering wettelijk verplicht is en moet worden afgesloten door elke eigenaar en bestuurder van een auto is het zo dat dit niet voor iedereen even eenvoudig is, integendeel. Een autoverzekering zonder check afsluiten is voor bepaalde mensen dan ook nog de enige mogelijkheid om een dergelijke verzekering te kunnen verkrijgen. Dit kan voor veel mensen een interessante oplossing lijken, maar eigenlijk is het dat niet. Waarom niet? Zeer eenvoudig. Voor een autoverzekering zonder check geldt namelijk dat er geen controle kan worden uitgevoerd. Dit betekent dat de verzekeraar een significant extra risico loopt. Dat risico zal uiteraard moeten worden gedekt met hogere kosten als gevolg. Wil jij ook graag meer te weten komen over het afsluiten van een autoverzekering zonder check? Dan ben je daarvoor hier op deze pagina hoe dan ook aan het juiste adres.

            Wat is een autoverzekering zonder check precies?

Op het ogenblik dat je als (potentiële) verzekeringnemer een verzekering voor je auto wenst af te sluiten zal je kunnen vaststellen dat er daarvoor altijd een bepaalde controle wordt uitgevoerd. Die controle moet duidelijk maken hoeveel de verzekeraar uiteindelijk voor de verzekering die wordt verstrekt kan vragen. De premie voor de autoverzekering wordt niet in het minst bepaald aan de hand van het schadeverleden van de bestuurder. Wanneer dat schadeverleden zeer aanzienlijk is bestaat de kans dat verzekeraars het toekennen van een autoverzekering zullen weigeren. Omdat er een wettelijke verplichting voor geldt spreekt het voor zich dat je hierdoor niet zomaar kan zeggen dat je geen verzekering gaat afsluiten. Dat is een groot probleem waar tegenwoordig steeds meer mensen tegenaan lopen.

            Hoe kan je een situatie als deze voorkomen?

Voorkomen is beter dan genezen is zeker en vast een stelling die ook geldt voor deze situatie. Een autoverzekering zonder controle afsluiten is eigenlijk in de praktijk namelijk helemaal niet interessant. Voor elke eigenaar en bestuurder van een voertuig geldt dat er een soort van risicoprofiel voor wordt opgemaakt. Aan de hand van dit risicoprofiel wordt er samen met de specificaties van het voertuig bepaald hoeveel kosten er moeten worden betaald voor de verzekering. Voor risicobestuurders geldt uiteraard dat dit bedrag behoorlijk stevig kan oplopen. Het mag dan ook duidelijk zijn dat het altijd een must is om ervoor te zorgen dat je risicoprofiel zo beperkt mogelijk kan worden gehouden. Enkel en alleen op die manier zal je immers kunnen vaststellen dat je niet nodeloos teveel zal betalen voor je autoverzekering.

                    Telt ook niet verwijtbare schade mee?

Elk schadegeval is er één die door de verzekeraar van naderbij zal worden bekeken. Dit geldt zowel voor schade waar je zelf voor verantwoordelijk bent als voor schade waarvoor je geen verantwoordelijkheid treft. Deze laatste schade zal uiteindelijk echter niet of slechts zeer miniem doorwegen in je risicoprofiel. Op zich hoef je hier dus niet bang voor te zijn. Ben je betrokken geraakt bij meerdere schadegevallen binnen een korte periode waarbij er wel sprake was van verwijtbaar gedrag? In dat geval wordt het natuurlijk een compleet ander verhaal.

            Bestaat er wel zoiets als een autoverzekering zonder controle?

Eigenlijk is het zo dat ervoor het verstrekken van een (auto)verzekering altijd een bepaalde toetsing zal gebeuren. Wel is het zo dat er ook verzekeraars bestaan die problematische gevallen willen verzekeren. Ook wanneer je in het verleden reeds betrokken bent geraakt bij heel wat ongevallen of wanneer er sprake is geweest van een significante hoeveelheid aan schade is het namelijk zo dat jij alsnog nood kan hebben aan een autoverzekering. Er zijn dan ook zeker en vast verzekeraars op de markt terug te vinden die je kunnen en ook willen helpen. Het probleem zit hem daarbij alleen in het feit dat je hiervoor rekening moet houden met een behoorlijke kostprijs. Het grote(re) risico dat ze lopen moet namelijk worden gedekt. Het is dan ook zoals hierboven aangegeven altijd zaak om dit te voorkomen.

            Een hogere verzekeringspremie

Is het aanvragen van een autoverzekering zonder check voor jou nog de enige mogelijkheid om je voertuig te kunnen verzekeren? Dan heb je natuurlijk geen andere keuze. Indien je er dan voor kiest om een beroep te doen op een partij zoals bijvoorbeeld Vereende zal je kunnen vaststellen dat deze je wellicht met plezier een verzekering zullen aanbieden. In ruil voor het vertrouwen dat men in jou als verzekeringnemer stelt en natuurlijk ook ter compensatie van het aanzienlijk hogere eigen risico zal men evenwel verwachten dat er een hogere premie wordt betaald. Bovendien bestaat ook de kans dat er een soort van waarborg wordt betaald. De hogere financiële kosten zijn dus zeker belangrijk om bij stil te blijven staan. Op Geennee.nl vind je alle informatie over de verzekering voor jou.

            Ook hierbij keuze uit verschillende soorten autoverzekeringen?

Tot slot, ook voor de autoverzekering zonder check geldt dat je doorgaans altijd de mogelijkheid hebt om een keuze te maken uit verschillende soorten verzekeringen. We maken op dit vlak dan ook een onderscheid tussen de drie hoofdverzekeringen voor auto’s, namelijk:

 

  1. De WA-verzekering;
  2. De beperkt cascoverzekering;
  3. De volledige cascoverzekering of allrisk;

 

In het merendeel van de gevallen zal je bij een autoverzekering die wordt afgesloten door een alternatieve verzekeraar wellicht kiezen voor een verzekering die over een laag prijskaartje beschikt. Vooral de WA-verzekering wordt dan ook doorgaans geprefereerd. Hou er bovendien ook rekening mee dat een allrisk verzekering in de praktijk wel degelijk kan worden geweigerd. Dit geldt zelfs eigenlijk ook voor de beperkt cascoverzekering. Dergelijke verzekeringen kunnen belangrijk zijn voor de (potentiële) verzekeringnemer, maar brengen uiteraard alleen nog maar extra risico’s met zich mee voor de verzekeraar. Ben je dus met andere woorden genoodzaakt om een beroep te doen op een alternatieve verzekeraar voor het afsluiten van jouw nieuwe autoverzekering? Bedenk jezelf dan goed welke autoverzekering voor jou is vereist. Enkel en alleen op die manier voorkom je extra overbodige kosten.

            Onderzoek regelmatig je mogelijkheden op de markt

De informatie op deze pagina heeft duidelijk gemaakt dat een autoverzekering zonder check moeten afsluiten eigenlijk helemaal niet interessant is. Het kost je ongelofelijk veel geld terwijl het ook gewoon helemaal anders zou kunnen zijn. Wil jij dus met andere woorden voorkomen dat je voor jouw autoverzekering ook geconfronteerd zal worden met dergelijke hoge kosten? Dan is het altijd een must om je risicoprofiel zo beperkt mogelijk te houden.